Usluge mig/mag zavarivanja

 migmag

  • Kružno zavarivanje:
  •              - Max. prečnik zavarivanja na automatu: Ømax = 700mm

  • Dužno zavarivanje:
  •              - Max. dužina zavarivanja na automatu: 1000mm

  • Izvori zavarivanja:
  •              - Strujni opseg od 10-300A