Novi garantni rokovi

Od 1. februara 2014. uveli smo bezuslovnu garanciju na akumulacione bojlere.

Novi garantni rokovi za akumulacione bojlere su:

  • Akumulacioni bojleri sa emajliranim kazanom - 6 godina garancije na kazan, 2 godine na elektrokomponente i zaptivke
  • Akumulacioni bojleri sa inox kazanom - 10 godina garancije na kazan, 2 godine na elektrokomponente i zaptivke

Nova garancija je bezuslovna, što znači da ne postoji obaveza servisa u toku garantnog roka.*

* u cilju obezbeđenja što dugovečnijeg rada bojlera, preporuka proizvođača je da se provera istrošenosti i zamena Mg anode vrši na svake četiri godine

 

Log In or Register