Servisna mreža - Slovenija

OVLAŠĆENI SERVIS „METALAC BOJLER“ D.O.O. ZA SLOVENIJU

 

1. LJUBLJANA; ČRNUČE; 1231; SERVIC D.O.O.; Brnčičeva 5; 031/854-278; 01/601-0150