Back to top
  • KONTAKT CENTAR: +381 32 40 40 40
  • Radnim danima od 08 – 18h
  • Subotom od 09 – 16h

Bojleri za kuhinje

LYRA

Linija pritisnih bojlera za kuhinje, MT modeli (8 litara), sa emajliranim i inox kazanom.

MINI

Linija bespritisnih bojlera za kuhinje, EZV modeli 5 i 10 litara sa polipropilenskim kazanom a MC modeli 8 litara sa inox kazanom

Malolitražni bojleri pogodni su za brzo zagrevanje vode. Pretežno se ugrađuju u kuhinjama, odnosno na svim mestima gde je neophodna manja količina tople vode. Postoje dva modela bojlera za kuhinju.

 

MINI bespritisni bojleri su konstruisani kao otvoren sistem i predviđeni su za rad u kombinaciji sa niskopritisnom slavinom za mešanje vode. Podgradna varijanta obavezno se ugrađuje u kombinaciji sa slavinom sa tri cevi.

LYRA pritisni bojleri rade pod pritiskom (zatvoren sistem) i pružaju mogućnost korišćenja vode na više potrošačkih mesta. Obavezno se instaliraju sa sigurnosnim ventilom.

KLJUČNE KOMPONENTE I KARAKTERISTIKE

01.

KAZAN

Bojleri za kuhinju izrađuju se sa polipropilenskim, emajliranim ili inox kazanom. Osobine korišćenih materijala su takve da obezbeđuju fiziološku ispravnost vode, koja se može koristiti za pripremanje hrane.

kazan
02.

IZOLACIJA

Kazan je izolovan kvalitetnom polistirenskom toplotnom izolacijom, koja obezbeđuje minimalne toplotne gubitke i uštedu u potrošnji električne energije.

izolacija
03.

UGRADNJA

Bojleri za kuhinju su dostupni u dve varijante - nadgradna (montaža iznad kuhinjskog pulta) i podgradna (montaža ispod kuhinjskog pulta).

ugradnja
04.

MODELI

Mini - bespritisni bojleri zapremine 5, 8 i 10 litara
Lyra - pritisni bojleri zapremina 8 litara

modeli bojlera za kuhinje

UGRADNJA

BESPRITISAN SISTEM

Bespritisan sistem

PRITISAN SISTEM

Pritisan sistem