Servisna mreža

U želji da pruži pravovremeni i pravi odgovor i pomoć na svaki zahtev korisnika, Metalac bojler ima organizovanu servisnu mrežu u svim zemljama u kojima prodaje svoje proizvode, od čega samo u Srbiji u preko 50 gradova. Izborom odgovarajućeg tržišta možete pronaći servisera u Vašem mestu. Prilikom servisiranja bojlera Metalac, u njih se mogu ugrađivati samo originalni rezervni delovi, koje je propisao proizvođač. Ukoliko ovaj uslov nije ispunjen, garancija na proizvod koju je propisao Metalac bojler doo prestaje da važi.