Back to top
  • KONTAKT CENTAR: +381 32 40 40 40
  • Radnim danima od 08 – 18h
  • Subotom od 09 – 16h

Najčešće postavljena pitanja

Ukoliko u nekom trenutku dodje do potrebe za zamenom suvog grejača, vodu iz bojlera nećete morati da ispuštate. Dovoljno je da se isključi električna energija, izvučete grejač iz cevi i u nju ubacite novi koji potom jednostavno priključite. Cev u koju je ubačen suvi presovani grejač je ravna izradjena od prohroma, pa se na njegovoj površini manje zadržavaju naslage krečnjaka (kamenca). Temperatura koju postiže suvi grejač je nešto viša od standardnog grejača pri istoj snazi, pa je vreme zagrevanja iste količine vode kraće.

U toku eksploatacije bojlera, na pojedinim kritičnim mestima na kazanu dolazi do smanjenja ili oštećenja zaštitne emajlirane prevlake. Između kritičnih mesta i anode se javlja napon slabog inteziteta, usled čega dolazi do pojave “zaštitne” struje elektrona sa anode na nezaštićeno mesto na kazanu. Na taj način se “žrtvovanjem” anode produžava vek trajanja kazana. Veća provodljivost vode i viša temperatura vode negativno utiču na vek trajanja anode. Naša preporuka je da period provere istrošenosti anode ne bude duži od 36 meseci.

Bojler je jedan od najvećih potrošača električne energije u domaćinstvu. Veći deo akumulirane energije se gubi kroz potrošnju tople vode, a drugi deo energije se ngubi kroz zidove kazana i omotača bojlera. Značaj kvalitetne termoizolacije je posebno naglašen u situacijama kada se topla voda akumulira noću po jeftinijoj tarifi električne energije, a korišćenje je u toku dana. Minimalna debljina izolacije u našim bojlerima je 17 mm, a kao izolacioni element se koristi kvalitetna dvokomponentna poliuretanska pena.

Da bi kupac ostvario pravo na garanciju uređaj ne mora da instalira ovlašećni serviser, ali se preporučuje da ih oni ugrade, jer najbolje poznaju uređaje koje servisiraju. Spisak servisera se može naći u dokumentaciji koja se dobija uz kupljeni proizvod. Ukoliko se montaža ne poveri ovlašćenom serviseru, preporučuje se da se poveri iskusnom majstoru.

Ne. Nije preporučljivo raditi bilo kakve izmene koje mogu uticati na funkcionalnost proizvoda, jer takav proizvod ne podleže uslovima iz garantne izjave.

Ukoliko se bojler tokom zimskog perioda ne koristi i nalazi se u prostorijama u kojima se mogu očekivati temperature ispod nule, vodu iz bojlera bi obavezno trebalo ispustiti, jer u suprotnom može doći do pucanja kazana.

Bespritisna slavina po svojoj konstrukciji omogućava stalnu vezu imeđu atmosfere i kazana u bojleru, tj. ne postoji prepreka na putu vode iz bojlera ka izlazu iz slavine. Pored toga, bitna karakteristika bespritisne slavine je da obezbeđuje da pritisak u kazanu u toku upotrebe ne bude veći od 0,07 MPa. U slučaju kada je slavina zatvorena, pritisak u bojleru je jednak atmosferskom pritisku.

Ne. Malolitražni bojleri “Metalac” su po svojoj konstrukciju takođe akumulacioni (akumuliraju toplu vodu za kasnije trošenje), dok protočni bojleri ne skladište vodu, već direktno greju vodu koja prolazi kroz njih. Protočni bojleri imaju veću snagu grejača, I usled toga zahtevaju posebnu električnu insatalciju u objektu.

Opšta garancija na elektro komponente i zaptivke je dve godine od datuma kupovine. Pored opšte garancije na elektro komponente i zaptivke, propisan je i garantni rok za kazan bojlera, u zavisnosti od materijala od koga je napravljen. Garantne izjave možete pogledati na sledećim linkovima:

Garantna izjava

Emajlirani kazan se proizvodi od crnog čelika, a na kraju proizvodnje na kazan se nanosi poseban zaštitni sloj – emajl, koji je po svojim svojstvima sličan staklu. Inox kazani se proizvode od nerđajućeg čelika, istih svojstava poput onog koji se koristi za proizvodnju posuđa. Inox kazanima nije potrebna dodatna zaštita od korozije.

Ovo zavisi od uslova eksploatacije: kvaliteta vode (tvrda ili meka voda), visine temperature u bojleru (više temperature podrazumeva i veća količina kamenca), kao i učestalosti upotrebe bojlera. U pojedinim slučajevima, već nakon šest meseci je potrebno vršiti čišćenje kamenca.

Kombinovani bojleri imaju ugrađen cevni izmenjivač toplote, koji omogućava kombinovanje električnog i drugog izvora energije (sistem centralnog grejanja, solarni panel) za dobijanje tople vode. Naime, voda spoljašnjeg sistema prolazi kroz izmenjivač u obliku spirale, koji zagreva vodu u bojleru. U ovaj bojler ugrađen je i električni grejač koji je u funkciji kada se ne koristi izmenjivač toplote.

The forming of scale is not directly connected with the way of heating water.

Ukoliko se u domaćinstvu topla voda troši tokom čitavog dana, ekonomičnije je da bojler bude stalno uključen, a ukoliko se topla voda koristi samo u jednom periodu tokom dana trebalo bi vodu greajti samo za vreme jeftinije tarife. Stvaranje kamenca nije direktno povezano sa načinom grejanja vode.

Provera funkcionalnosti i bezbednosti svakog našeg bojlera se vrši u toku procesa proizvodnje, a u naš poslovni sistem kvaliteta implementirani su međunarodni ISO standardi. Obaveza svih proizvođača ovakve vrste proizvoda, koji posluju u skladu sa ISO standardima, je da, i pored 100% kontrole u procesu proizvodnje, svoje kupce moraju upozoriti da se neposredno pre korišćenja tople vode bojler mora biti isključen.

Jedna od osnovnih vizuelnih razlika kod polipropilenskih kazana je ta što se kod nadgradnih varijanti na prednjem poklopcu nalazi utisnut logo Metalca, a kod podgradnih na mestu gde je logo, lepi se stiker Metalac bojler. Stiker se lepi naopako, jer se podgradni modeli montiraju naopako u odnosu na nadgradni, odnosno stiker će biti normalno okrenut kada se bojler pravilno namontira kao podgradni. Isti slučaj je i sa nalepnicom upozorenja koja se lepi na prednji poklopac: kod nadgradnih je zalepljena normalno, a kod podgradnih naopako. Druga razlika je u položaju rozetni. Kada se bojler pravilno namontira, plava rozetna mora biti sa desne strane. Ukoliko se nadgradni bojler montira kao podgradni i obrnuto, plava rozetna će biti sa leve strane, što je pogrešno. Kod bojlera od 8 litara ista je situacija sa položajem rozetni, plava mora biti sa desne strane. Na prednji poklopac lepi se stiker u obe varijante, naravno kod podgradnog naopako u odnosu na nadgradni. U slučaju pogrešne montaže može doći do kvara bojlera.

Prilikom puštanja tople vode na slavini, dolazi do protoka vode kroz bojler. Zbog tog protoka dolazi do otpora kretanju vode u brinoks crevima i kazanu i time do pojave manjih pritisaka i deformacije creva i kazana. Nakon zatvoranja ventila na slavini, dolazi do rasterećenja creva i kazana i vraćanja u prvobitni položaj (skupljanje), zbog čega se višak vode istiskuje kroz prelivnu cev bojlera i kroz slavinu (kuhinjske slavine su po svojoj konstrukciji takve da su uvek otvorene prema atmosferi i omogućavaju nesmetan prolaz vode iz bojlera kroz slavinu – tj. ne postoji ventil koji bi spečio izlazak vode iz bojlera kroz slavinu). Na curenje vode nakon zatvaranja može uticati i kvalitet kuhunjske armature (slavine).

Po svojoj konstrukciji, malolitražni bojleri su posude koje su sve vreme otvorene prema atmosferi, tj. to su bespritisni bojleri. Zbog toga i slavine koje se koriste uz ove bojlere moraju biti bespritisne, odn. vazduh i voda slobodno protiču između bojlera i ispusne cevi (lule) slavine. Kada se uljuči grejač u bojleru, voda koja se nalazi u kazanu se zagreva i širi (povećava zapreminu). Sav taj višak vode koji je nastao zagrevanjem i isparavanjem izlazi iz bojlera, prvo kroz prelivnu cev bojlera, a zatim i kroz slavinu.

Pravilna montaža bespritisnog kuhinjskog (malolitražnog) bojlera pre svega podrazumeva upotrebu odgovarajuće slavine, koja je namenjena za rad sa bespritisnim bojlerima. Između slavine i bojlera se postavljaju vodovodne veze (creva ili cevi), a zaptivanje spoja između bojlera i creva se isključivo vrši ravnom zaptivkom sa čeone srtane ulivnih i izlivnih cevi bojlera (nepotrebna i suvišna je upotreba teflon trake i sl). Za pritezanje spoja između cevi bojlera i priključnih creva dovoljna je sila koja se ostvaruje rukom, uz eventualno blago dotezanje ključem. Nakon povezivanja bojlera na vodovodnu instalaciju i povezivanja sa slavinom, odviti ventil za toplu vodu na slavini i sačekati neko vreme dok vode ne počne da teče (potrebno je vreme da se kazan bojlera napuni vodom, pre nego što ona protekne kroz slavinu). Tek tada je dozvoljeno priključiti bojler na elektičnu instralaciju i uključiti grejač (u suprotnom dolazi do oštećenja komponenti na bojleru – pre svega termičke zaštite).