Video

Čišćenje bojlera od kamenca

Montaža akumulacionog električnog bojlera

Montaža malolitražnog bespritisnog
bojlera - gornja ugradnja (nadgradni)

Montaža malolitražnog, bespritisnog
bojlera - donja ugradnja (podgradni)

Video spot "Bez dileme"